ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 เผยแพร่วันที่ 20/3/63 application/zip 5980 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เผยแพร่วันที่ 20/3/63 application/pdf 1105 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 application/pdf 374 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 application/pdf 3135 KB
Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top