ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

เปิดโอกาสผู้ถือหุ้น

หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 2564 เผยแพร่วันที่ 25/09/63 image/png 70 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2564 เผยแพร่วันที่ 25/09/64 application/msword 52 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เผยแพร่วันที่ 25/09/63 application/pdf 673 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2564 เผยแพร่วันที่ 25/09/63 application/msword 52 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 2563 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/pdf 345 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/pdf 339 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 2563 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/pdf 110 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2563 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/msword 79 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 345 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม application/pdf 109 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม application/msword 53 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม application/msword 53 KB
Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top