ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

เปิดโอกาสผู้ถือหุ้น

หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 application/pdf 306 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม application/pdf 117 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม application/msword 52 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม image/png 70 KB
Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top