ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

     ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)      

เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2563  เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

 

ดาวน์โหลดรายงาน คลิ๊กที่นี่.....

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top