Grid List

ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562

พนักงานบริษัทฯร่วมทำบุญ เนื่องในวันวิสาชบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดบางเพ็งใต้

วันสงกรานต์ ปี2562

พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2562 ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนครอบครัว

บริจาคอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

บริษัทฯและพนักงานร่วมกันบริจาควัสดุอลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียมให้กับผู้พิการขาที่ยากไร้

บริจาคปฏิทินไม่ใช้แล้วเพื่อคนตาบอด

พนักงานร่วมบริจาคปฏิทินและนิตยสารไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคนตาบอด

มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2562

บริษัทฯมอบของชวัญวันเด็กให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนต่างๆ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2561

บริษัทฯได้ส่งพนักงานเข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ในวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

สัมมนาประจำปี 2561

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯร่วมกิจกรรมงานสัมมนาประจำปี 2561 ณ อมรพันธ์ วิลล่า จังหวัดระยอง

จป.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม

บริษัทฯและเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกันแจกนมเปรี้ยวUHT และขนม และสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้วยตัวเองให้กับเด็กๆที่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

บริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนเขตบางชันร่วมกันบริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 10 เตียงให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี2561

บริษัทฯได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

ทำบุญวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 45 ปี

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 45 ปีวันก่อตั้งบริษัท

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561

ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)