Grid List

โครงการจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"

พนักงานบริษัทเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" โดยร่วมกันทำความสะอาดกระจกตามอาคารที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

งานครบรอบ 1 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครบรอบ 44 ปีวันก่อตั้งบริษัท

พิธีทำบุญไหว้พระสยามเทวาธิราชและเจ้าที่เจ้าทาง เนื่องในวันครบรอบ 44 ปีการก่อตั้งบริษัทฯ

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอบผ่านทางสภากาชาดไทย

บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานบริษัทร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้กับ สภ.บางปะกง

บริษัทฯมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปะกง

ถวายเทียนพรรษาแก่วัดบำเพ็ญเหนือ

บริษัทฯและพนักงานร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดบำเพ็ญเหนือ และถวายให้กับพระสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา

บริษัทฯได้รับการประกาศให้อยู่ใน ESG100 ประจำปี2560

บริษัทฯได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG)

ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง

บริษัทฯจัดจ้างบริษัทภายนอกที่ขึ้นทะเบียนและมีมาตรฐานในการทำงาน เข้ามาตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง

ทอดผ้าป่าในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางเพ็งใต้

บริษัทฯและพนักงานร่วมทอดผ้าป่าที่วัดบางเพ็งใต้ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการทำความสะอาดบริเวณถนนบางนา-ตราด

ตัวแทนพนักงานบริษัทร่วมกันทำความสะอาดถนนบางนา-ตราด บริเวณด้านหน้าสหยูเนี่ยน เขตบางปะกง ในโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2560

พนักงานบริษัทฯเข้าร่วมในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมนี้จัดให้มีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของบริษัทฯภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนครอบครัว พร้อมกันนี้กรรมการผู้จัดการได้ให้พรแก่พนักงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกด้วย