Grid List

จิตอาสาทำความสะอาดลำคลอง

พนักงานเข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชในลำคลอง ณ คลองแสนแสบและคลองลำต้นไทร

ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

บริษัทฯและพนักงานร่วมสืบสานประเพณีการแห่เทียนพรรษาไปยังวัดบำเพ็ญเหนือ เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563

บริษัทฯร่วมกับสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม สุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพนักงานตามนโยบาย "โรงงานสีขาว"

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563

ผู้บริหารและพนักงานร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ (EM) ลงในลำรางสาธารณะด้านหน้าบริษัทฯที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ เพื่อทำการปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริจาคเงินให้กับสำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา เพื่อต่อสู้กับCOVID-19

บริษัทฯบริจาคเงินให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ถูกกักกัน

มอบเงินให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทฯและพนักงานร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

บริจาคยางยืดเพื่อทำ Face Sheild

บริษัทฯมอบผลิตภัณฑ์ยางยืดให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำหน้ากากป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บริษัทฯมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนที่อยู่รอบบริษัทฯ

สัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี2562

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2562 ณ โรงงานบางชัน และบางปะกง

มอบเงินให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

คุณโกมลมอบเงินบริจาคให้กับตัวแทนของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องข่วยหายใจ

รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

คุณโกมลรับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

พนักงานและครอบครัวร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ