Grid List

บริจาคอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

บริษัทฯและพนักงานร่วมกันบริจาควัสดุอลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียมให้กับผู้พิการขาที่ยากไร้

บริจาคปฏิทินไม่ใช้แล้วเพื่อคนตาบอด

พนักงานร่วมบริจาคปฏิทินและนิตยสารไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคนตาบอด

มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2562

บริษัทฯมอบของชวัญวันเด็กให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนต่างๆ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2561

บริษัทฯได้ส่งพนักงานเข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ในวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

สัมมนาประจำปี 2561

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯร่วมกิจกรรมงานสัมมนาประจำปี 2561 ณ อมรพันธ์ วิลล่า จังหวัดระยอง

จป.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม

บริษัทฯและเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกันแจกนมเปรี้ยวUHT และขนม และสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้วยตัวเองให้กับเด็กๆที่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

บริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนเขตบางชันร่วมกันบริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 10 เตียงให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี2561

บริษัทฯได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

ทำบุญวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 45 ปี

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 45 ปีวันก่อตั้งบริษัท

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561

ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหวี

บริษัทฯและพนักงานร่วมกันสมทบเงินเพื่อนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหวี จังหวัดกาญจนบุรี

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 พนักงานบริษัทฯร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ (EM) ลงในลำรางสาธารณะด้านหน้าบริษัทฯที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ เพื่อทำการปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในน้ำ