Grid List

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี2561

บริษัทฯได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

ทำบุญวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 45 ปี

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 45 ปีวันก่อตั้งบริษัท

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561

ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหวี

บริษัทฯและพนักงานร่วมกันสมทบเงินเพื่อนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหวี จังหวัดกาญจนบุรี

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 พนักงานบริษัทฯร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ (EM) ลงในลำรางสาธารณะด้านหน้าบริษัทฯที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ เพื่อทำการปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในน้ำ

ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561

พนักงานร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางเพ็งใต้และวัดบำเพ็ญเหนือ

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร 2561

พนักงานบริษัทฯเข้าร่วมในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2561 โดยกิจกรรมนี้จัดให้มีการทำบุญ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของบริษัทฯภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนครอบครัว

บริจาคเงินให้กับบ้านแสงตะวัน

บริษัทฯบริจาคเงินให้กับบ้านแสงตะวัน เพื่อช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวจรจัด

บริจาคปฏิทินไม่ใช้แล้วเพื่อคนตาบอด

พนักงานร่วมบริจาคปฏิทินและนิตยสารไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคนตาบอด

มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2561

บริษัทฯมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

บริษัทฯและพนักงานร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดีใน "โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินี มูลนิธิรามาธิบดี"

ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท