Grid List

บริจาคปฏิทินไม่ใช้แล้วเพื่อคนตาบอด

พนักงานร่วมบริจาคปฏิทินและนิตยสารไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคนตาบอด

มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2561

บริษัทฯมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ

งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี2560

บริษัทฯจัดนิทรรศการ "สัปดาห์ความปลอดภัย" ขึ้นที่โรงอาหาร เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยมากขึ้น โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย

โครงการจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"

พนักงานบริษัทเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" โดยร่วมกันทำความสะอาดกระจกตามอาคารที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

งานครบรอบ 1 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครบรอบ 44 ปีวันก่อตั้งบริษัท

พิธีทำบุญไหว้พระสยามเทวาธิราชและเจ้าที่เจ้าทาง เนื่องในวันครบรอบ 44 ปีการก่อตั้งบริษัทฯ

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอบผ่านทางสภากาชาดไทย

บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานบริษัทร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้กับ สภ.บางปะกง

บริษัทฯมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปะกง

ถวายเทียนพรรษาแก่วัดบำเพ็ญเหนือ

บริษัทฯและพนักงานร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดบำเพ็ญเหนือ และถวายให้กับพระสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา

บริษัทฯได้รับการประกาศให้อยู่ใน ESG100 ประจำปี2560

บริษัทฯได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG)

ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง

บริษัทฯจัดจ้างบริษัทภายนอกที่ขึ้นทะเบียนและมีมาตรฐานในการทำงาน เข้ามาตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง