บริจาคเงินให้กับสำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา เพื่อต่อสู้กับCOVID-19

Keyword:    

บริษัทฯบริจาคเงินให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดหาอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ถูกกักกัน เนื่องด้วยการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.