จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

Keyword:    

พนักงานและครอบครัวได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 200 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.