การรับรองคุณภาพต่างๆ (ISO)

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรฐานภาพ ISO 9000

จึงได้ผลักดันเพื่อให้ได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 จนผ่านการรับรองตั้งแต่ปี 2541เป็นต้นมา 

ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ  ในการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดในยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพ

จากเดิมจนปัจจุบันได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Bureau Varitas

ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 14001

คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการสังคม

โดย มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการใช้งานเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ

 อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาใช้ โดยผลักดันจนได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากสถาบัน Bureau Varitas

เพื่อ เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด จึงได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบจนได้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน Oeko-Tex Standard100 Class I จากสถาบันทดสอบสิ่งทอ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ให้การรับรองระดับโลกที่นานาชาติเชื่อมั่น

 

+ Oeko-Tex Standard 100  มี 4 ระดับดังนี้

-Product Class I  :  Products for Babys   คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน 0 – 36 เดือน ทุกรายการยกเว้นเสื้อผ้าที่ทำจากหนัง

-Product Class II  :  Products with direct contact to skin คือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น เสื้อเชิ๊ต ชุดชั้นใน
-Product Class III  :  Products without direct contact to skinคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วไม่ได้สัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น แถบตกแต่งภายนอก ผ้าบุซับใน
-Product Class IV  :  Decoration Material คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับตกแต่ง เช่น พรม ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ

      บริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างมากในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงได้มีการรณรงค์และปลูกฝังให้กับพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างจริงจัง เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน                         ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ CAC มีมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย    (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ให้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ  พนักงาน และผู้บริหาร ที่ได้มีส่วนร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ  ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก  แนวร่วมฯ ในครั้งนี้

 

 

 

  • ยางยืด
  • ยางยืดถัก
  • ยางยืดทอ
  • อุปกรณ์การแพทย์
อ่านทั้งหมด >>
แถบยางยืด

แถบยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

เส้นยางยืด

เส้นยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

ยางยืดออกกำลังกาย

ยางยืดออกกำลังกาย

⇒ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย: สายยางยืดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกระชับหุ่นขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีนำหนักที่เบา และง่ายต่อการพกพาโดยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดถัก

สายยางยืดถัก

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ขอบเสื้อนอน - กางเกงนอน

                    2. ขอบกางเกงใน - เสื้อชั้นใน

                    3. ขอบมุมรัดของเบาะหนัง

                    4. ขอบผ้าคลุมเตียง

                    5. ขอบถุงมือผ้า

                    6. ขอบถุงมือกอล์ฟ

                    7. ยางรัดผม

                    8. สายของเสื้อสายเดี่ยว


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดทอ

สายยางยืดทอ

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ชุดชั้นในสตรี

                    2. ขอบกางเกงยืนส์เด็ก

                    3. ขอบถุงกอล์ฟ

                    4. ขอบกระเป๋า

                    5. ระบายกระโปรงผู้หญิง

                    6. ทำรองเท้า (ส่วนยางจาก Covering นำมาหุ้มปลายรองเท้า)

                    7. ชุดเยี่ยมคนไข้


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราปราศจากการใช้ยางธรรมชาติ

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  1. ยางสายรัดที่ใช้ในการห้ามเลือดในระยะเวลาหนึ่ง

  2. ใช้ในการห้ามเลือดในกรณีที่ได้รับบาดแผล

 

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

× มีชื่ออีกอย่างคือ Sterile Elastic Bandages ×

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  • ช่วยป้องกันการไหลเวียนเลือดจากบริเวณส่วนปลาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานรักษาอาการบาดเจ็บ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

 

แผ่นยางห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

คุณประโยชน์:

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยลดอาการบาดเจ็บและลดอาการบวมบริเวณที่ได้รับแผล

► ผ้ายืดพันเคล็ดใช้ห่อรอบแขนและขา (เข้าเฝือก) ในระหว่างการรักษา

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยทำให้เลือดไหลไปแขนและขาได้ดีขึ้น

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

2 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top