ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)      

เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561  เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.  เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

 

ดาวน์โหลด เอกสาร คลิ๊กที่นี่....

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top