บริจาคปฏิทินไม่ใช้แล้วเพื่อคนตาบอด

Keyword:    

พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินและนิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่คนตาบอด

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.